Voor de wedstrijden tijdens Surfdag Zeewolde gelden enkele algemene reglementen. Als je meedoet aan de wedstrijd dien je deze te lezen en te accepteren. 

1. Eerlijk zeilen
Hou je aan de regels voor deze wedstrijd. Alleen deelnemers die zich ingeschreven hebben en een startnummer hebben gekregen mogen mee doen aan de wedstrijd en/of de prestatie tocht.
2. Veiligheid
Deze Surfdag is een leuke dag en blijft leuk als we met elkaar ervoor zorgen dat we veiligheid belangrijk vinden.
a. Voorkom roekeloze acties en ken je eigen grenzen.
b. Vermijd de vaargeul. Vrachtschepen varen ook in het weekend en gaan sneller dan je denkt. Ze kunnen niet op tijd stoppen.
c. Vermijdt schade en zorg ervoor dat er niemand gewond raakt door jouw toedoen.
d. Wedstrijd comité mensen zijn herkenbaar aan oranje hesjes. Volg hun aanwijzingen.
e. De organisatie adviseert om een passend zwemvest te dragen tijdens de prestatie tocht.
3. Basis wedstrijd regels
De eenvoudige regels van het wedstrijdzeilen ISAF versie 1.01-Februari kun je gebruiken als je geen kennis hebt van de regels.
4. Baan
De baan wordt pas op de dag zelf bekend. Voorafgaand aan de wedstrijd zal de baan worden meegedeeld op een “Palaver” en wordt de baan getekend.
5. Start
De start is tussen twee boeien met staak en oranje vlag. Voorafgaand aan de start is de startprocedure op het startschip aan stuurboordzijde (rechts) van de startlijn.
Zie hieronder voor de startprocedure.
6. Finish
De finish is tussen 2 gele pylonen. Zorg ervoor dat je start nummer zichtbaar is of roep je startnummer naar de finish schrijvers.
7. Score
De eerste die bij de wedstrijd over de finishlijn gaat heeft gewonnen. Er is geen rating, berekening of andere correctie factor.
8. Afwijzing aansprakelijkheid
Voor iedereen geldt: deelname is voor eigen risico.
Iedereen die betrokken is bij de organisatie van de Surfdag Zeewolde; onder andere de leiding en medewerkers, de begeleiding van de wedstrijd, begeleidingsboot-bestuurders, RIB bestuurders, camping RCN zijn niet aansprakelijk voor materiaal schade, letsel schade of schade in welke vorm dan ook.

Startprocedure